logoTrygdemedisin

Stikkordsregister

A

B

D

E

F

G

 • Gap-modellen   (2.2 ICF: bio-psyko-sosial modell for funksjonsevne og funksjonshemning)

H

I

 • ICD   (2.2 ICF: bio-psyko-sosial modell for funksjonsevne og funksjonshemning)

 • ICD- diagnoser   (3.3.4 Pragmatisk sykdomsbegrep og diagnose)

 • ICF   (2.2 ICF: bio-psyko-sosial modell for funksjonsevne og funksjonshemning)

 • ICF-modell   (2.2 ICF: bio-psyko-sosial modell for funksjonsevne og funksjonshemning)

 • ICPC-diagnoser   (3.3.4 Pragmatisk sykdomsbegrep og diagnose)

 • Ikke-skade-prinsippet   (5.3 Ikke-skade-prinsippet)

 • Intersubjektivitet, klinisk   (6.6.4.3 Klinisk intersubjektivitet)

 • Intuisjon   (6.7 Skjønn – en sammenfatning)

J

K

L

 • Likebehandling   (5.6.1 Det komplekse rettferdighetsbegrepet)

 • Likhet   (1.4 Folketrygdens formål om sosial rettferdighet)

 • Likhet   (8. Avslutning – inn i antropocenen)

 • Likhetskriteriet   (5.6.4.2 Likhetskriteriet)

 • Lyte   (3.1.1 Lyte)

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Ø

Å