logoTrygdemedisin

1.7 Kommunikasjonen mellom pasient, arbeidsgiver og Nav i legens perspektiv

Vi skal her belyse noen aspekter ved legens kommunikasjon med de sentrale aktørene ved sykmelding.