logoTrygdemedisin

Om «Personsentrert trygdemedisin i etiske perspektiver»

Denne fagboka er resultat av diskusjoner i en trygdemedisinsk fagetikk-gruppe bestående av fire leger. Diskusjonene startet etter at Norsk trygdemedisinsk forening i 2014 tok initiativ til å få laget et emnekurs i trygdemedisin innen Norsk elektronisk legehåndbok, NEL. I den forbindelse ble denne fagboka, som også kan leses uavhengig av NEL-kurset, skrevet. 

Fagboka ble ført i pennen av:

Hans Magnus Solli, dr. med., født 1948, er spesialist i allmennmedisin. Sammen med Iver Mysterud, Merete Steen og Per Fugelli skrev han «Økologisk helselære» (1996). I mange år arbeidet han som rådgivende overlege i trygdeetaten og NAV og deltok i ti år i Norsk trygdemedisinsk forenings fag – og kvalitetsutvalg. Han er interessert i etiske og vitenskapsteoretiske spørsmål i trygdemedisinsk praksis, og tok doktorgrad på en avhandling om «Objektivitet og rettferdighet i trygdemedisinske uførhetsvurderinger» (2007). Han fortsatte å forske på teoretiske spørsmål innen trygdemedisin ved Sykehuset i Vestfold HF inntil 2018.   

De andre deltakerne i gruppa var:   

Harald Elvsåshagen, født 1957, er spesialist i allmennmedisin.  I tillegg til å være fastlege, har han vært rådgivende overlege i trygdeetaten og NAV siden 1993. Han er nå koordinerende rådgivende overlege for NAV Klageinstans. 

Nina Thunold Reime, født 1973, er spesialist i arbeidsmedisin. Hun har bakgrunn som bedriftslege og har også jobbet ved arbeidsmedisinsk avdeling, Sykehuset Telemark HF. Siden 2013 har Nina jobbet fullt i NAV, som leder av den rådgivende legetjenesten i hhv. NAV Telemark og nå NAV Vestfold og Telemark (koordinerende rådgivende overlege). Hun har sittet i styret til Norsk trygdemedisinsk forening siden 2014.     

Sverre Blaasvær, født 1960, er spesialist i allmennmedisin.  Han har vært allmennlege/fastlege siden 1987 og rådgivende overlege i NAV siden 2013.   

Tilbakemeldinger

Har du kommentarer eller kritiske innspill til fagbokas innhold, kan du skrive til hmsolli@online.no.