logoTrygdemedisin

6.6 Fire kriterier på bruk av kognitiv objektivitet ved erklæringsutforming

Vi skal nå se nærmere på hvordan kognitivt objektive beskrivelser og vurderinger kan gjøres i sakkyndighetsrollen. Basert på et studium av spesialisterklæringer fra psykisk helsetjeneste stiller vi opp fire kriterier, utover objektivt funn, for en objektiv vurdering av en pasient i forbindelse med erklæringsskriving (Solli og Barbosa da Silva, 2018). Kriteriene er:

  1. Å se pasienten i sosial kontekst, som aktør med sitt perspektiv

  2. Å beskrive forskjellige slag relevante pasientdata

  3. Å foreta fortolkninger av pasientdata i kontekst

  4. Å bruke kunnskapsprinsipper i logiske resonnement.