logoTrygdemedisin

6.6 Fire kriterier på bruk av kognitiv objektivitet ved erklæringsutforming

Vi skal nå se nærmere på hvordan kognitivt objektive beskrivelser og vurderinger kan gjøres. Basert på et studium av spesialisterklæringer fra psykisk helsetjeneste stiller vi opp fire kriterier, utover objektive funn, for en objektiv vurdering av en pasient i forbindelse med erklæringsskriving (Solli og Barbosa da Silva, 2018). Kriteriene er:

  1. Å se pasienten i sosial kontekst, som aktør med sitt perspektiv

  2. Å beskrive forskjellige slag relevante pasientdata

  3. Å foreta fortolkninger av pasientdata i kontekst

  4. Å bruke kunnskapsprinsipper i logiske resonnement.