logoTrygdemedisin

5.6 Sosial rettferdighet

Vi har allerede gått gjennom upartiskhetsprinsippet, som er rettferdighetens perspektiv (kapittel 5.1 Balanse mellom sympati- og upartiskhetsperspektiver), og de praktisk viktige medisinske midlene som kan bidra til en upartisk vurdering (underkapittel 5.1.1 Medisinsk-faglige hjelpemidler til upartiskhet). Dette kapitlet skal ta for seg selve rettferdighetsbegrepet. Det er den sosiale rettferdigheten som er viktigst for trygdemedisinen. Den historiske utviklingen av sosialforsikringens sosiale rettferdighet i et norsk perspektiv kan følges hos (Solli, 2007): 284-367) (https://www.michaeljournal.no/article/2007/07/8-Nordisk-velferdsmodell-og-norsk-uføreomsorg-1960-75). Se gjerne følgende internettartikkel som en orientering: https://no.wikipedia.org/wiki/Sosial_rettferdighet.