logoTrygdemedisin

5.1.1 Medisinsk-faglige hjelpemidler til upartiskhet

En grunn til at legene ble involvert i arbeidsuførhetsvurderinger, er at medisinen har faglige, objektive midler som kan bidra til upartiskhet og dermed til rettferdighet. Skriving av en erklæring til Nav er et sentralt eksempel på hvordan upartiskhet håndteres praktisk i en medisinsk kontekst. Det viktigste er at erklæringen er etterprøvbar, saklig, nøyaktig og korrekt (se kapittel 6. Objektivitet og subjektivitet i trygdemedisinsk arbeid).

For å oppnå slike mål er det viktig at det finnes anerkjente faglige standarder for å beskrive og vurdere pasienten etter (Solli og Barbosa da Silva, 2019). For å beskrive og vurdere funksjonsevne er det nødvendig å ha begreper for funksjonsevne. ICF-modellen er en faglig standard for å beskrive funksjonshemning. For å vurdere sykdom er det nødvendig med en målestokk for hva som er sykdom og hva som ikke er det, altså et sykdomsbegrep  Helse- og motivasjonsmodellen i kap. 4.2.7 foreslås som standard for å beskrive ressurser.