logoTrygdemedisin

5.4 Prinsippet om velgjørenhet – eller pasientens beste