logoTrygdemedisin

3.3 Sykdom i biopsykososialt perspektiv

Mange er enige om at sykdom ikke er et verdinøytralt begrep, slik det biomedisinske sykdomsbegrepet har definert sykdom. Sykdom med dens smerter og plager er noe negativt eller ondt. Vi mennesker forsøker å unngå eller lindre sykdom. Sykdomsbegrepet bør derfor anses for å være verdiladet (Solli 2007: 262). Men det har vist seg vanskelig å definere sykdom på måter der naturvitenskapelig kunnskap anses som nødvendig, men der denne kunnskapen ikke er tilstrekkelig. Kunnskap om mening og opplevelse, foruten kulturelle, sosiale og samfunnsmessige omstendigheter, kan også være nødvendige for å forstå menneskers sykdom. Det er også forskjellige måter å forstå sykdom som et relasjonelt begrep. Vi skal nå se hvordan denne uavklarte situasjonen er blitt håndtert på måter som er relevante for trygdemedisinen