logoTrygdemedisin

3.2 Det biomedisinske sykdomsbegrepets trygdemedisinske betydning

Vi starter med det tradisjonelle naturvitenskapelige, biomedisinske sykdomsbegrepet. Det gjør vi fordi det har preget, og fortsatt preger, tankemåter om uførhet i norsk og internasjonal trygdemedisin.