logoTrygdemedisin

1.2 Grunnleggende verdier i velferdsstaten

Det er flere måter å karakterisere velferdsstaten på. En måte er å hevde at velferdsstaten er et demokratisk kompromiss mellom en individualistisk, kapitalistisk markedsøkonomi og en offentlig, og solidarisk finansiert fordeling av økonomiske ressurser gjennom staten (Solli og Barbosa da Silva, 2019). Velferdsstaten er et politisk og økonomisk prosjekt, men den er også et moralsk eller etisk prosjekt. Vi skal nå gjennomgå grunnleggende etiske verdier i velferdsstaten som også utgjør grunnlaget for en trygdemedisinsk etikk.