logoTrygdemedisin

5.9 Etikkens grunnlag – det felles synspunktet

Den trygdemedisinske etikken som her er blitt presentert, har en grunnleggende tanke som forutsetning. Tanken er den at det finnes et felles synspunkt der to eller flere parter som kjenner på en problematisk etisk situasjon, kan drøfte de etiske utfordringene sammen. Dersom jeg kommer med en begrunnelse, så må den kunne vurderes også fra andre menneskers synspunkt:

If this were not so, conversation about practical matters would seem to be reduced to one side saying ‘Me, me, me’, and the other side saying the same. There would then be no possibility of each side sharing an understanding of the situation, or coming to a common point of view on the factors in virtue of which something is to be done. To achieve cooperation, we need to pursue the issue jointly, to end up ‘in one mind’ about a solution (Blackburn, 2001: 111).

Et trygdemedisinsk e-læringskurs der deltakerne skal besvare flervalgsspørsmål også om etikk, forutsetter i høy grad et felles synspunkt på de etiske verdiene som er satt i spill i en gitt læringssituasjon. Legene har gjennom historien utviklet et «felles synspunkt» på sin egen profesjonelle etikk. Det er en slik etikk som er blitt beskrevet i dette kapitlet.