logoTrygdemedisin

7.2 Etiske og språklige hensyn

Vi gjør først rede for noen etiske hensyn ved utforming av legeerklæring. Deretter skal noen språklige hensyn tas opp.