logoTrygdemedisin

5.6.5 Juridisk rettsregel

Rettferdighet kan i mange sammenhenger oppfylles ved at personen har en rettighet ifølge loven. En rettighet ifølge en rettsregel er noe en person kan hevde eller kreve uten forlegenhet eller skam. Personer med mulige rettigheter er verdige respekt, både i egne og i andre øyne (Feinberg, 1973: 58f). Det aktuelle juridiske kriteriet kan sammenfattes til «sykdom, skade eller lyte som hovedårsak til tapt arbeidsevne» (Om lyte, se underkapittel 3.1.1 Lyte).