logoTrygdemedisin

3.1.1 Lyte

Som vi allerede har sett eksempler på i boka, tales det om «sykdom, skade eller lyte» når det medisinske vilkåret for ytelse fra folketrygden spesifiseres. Lyte betyr ifølge Bokmålsordboka (3. utg. 2009) «feil, skavank» (dvs. mangel). Det ser ut til at begrepet ble tatt i bruk for at det medisinske vilkåret for ytelse også skulle omfatte medfødte lidelser med stor betydning for arbeidsevnen. Et eksempel er psykisk utviklingshemning. Lytebegrepet brukes mindre i vår tid, trolig fordi aktuelle tilstander oftest kan gis en sykdomsdiagnose. Lyte er vilkår for uførepensjon og arbeidsavklaringspenger, men ikke for sykepenger.