logoTrygdemedisin

5.5.1 Innledning

Vi så i underkapittel 2.4.5 Selvbestemmelse som evne – og autonomistøtte at autonomi  refererer både til en psykologisk evne til selv å ta beslutninger som gjenspeiler egne mål, og et etisk ideal om individuell selvbestemmelse. Tema her er respekt for det en person (pasient) har valgt selv i sitt eget liv. I den medisinske etikken betegnes det aktuelle prinsippet for autonomiprinsippet eller prinsippet om respekt for selvbestemmelse (Beauchamp og Childress, 2013: 101ff).