logoTrygdemedisin

2.3.1 innledning

ICF-modellen er et hjelpemiddel som legen kan bruke for å heve blikket fra sykdom/behandling til også å se hvordan pasienten fungerer, og har vansker med å fungere, i relasjon til viktige krav og forventninger i sin egen tilværelse. Viktige tema er:

  • om en kroppslig (eller mental) funksjonsnedsettelse er påvist, eller ikke,

  • hvordan pasienten beveger seg, er aktiv og handlende i dagligliv og arbeidsliv,

  • hvordan omgivelser kan tilrettelegges for mer aktivitet,

  • hva slag relasjoner han/hun har til andre mennesker,

  • på hvilken måte han/hun kan delta på sosiale arenaer.

Vi skal nå se nærmere på en funksjonsevnevurdering i dens tre perspektiver.