logoTrygdemedisin

1.2.5 Menneskerettigheter

Menneskerettighetene har fått en sterk posisjon i velferdsretten. De tilhører “kjerneverdiene som er og skal være fundamentale i det norske samfunnet” (Kjønstad et al., 2017: 89). Se gjennom de innledende artiklene i Menneskerettighetserklæringen (Forente nasjoner 1948).

Vår tids viktige engasjement for likestilling på flere områder i samfunnet er begrunnet i FNs menneskerettigheter https://snl.no/likestilling.