logoTrygdemedisin

5.5.4 Hensiktsmessig behandling

Iflg. folketrygdloven (§ 12-5) er det et vilkår for uføretrygd at «vedkommende har gjennomgått hensiktsmessig behandling». Spørsmål om en som søker uføretrygd kan vegre seg imot å ta en operasjon eller visse medikamenter (for eksempel antidepressiva), er ofte blitt stilt. Om spørsmålet skriver legen John Gunnar Mæland på den ene side: «Hvis det dreier seg om en operasjon, må det respekteres at vedkommende eventuelt vegrer seg. På samme måte kan det ikke forlanges at personen skal bruke medikamenter mot sin vilje» (Mæland, 2016a: 50f). Men på den annen side skriver han: «En pasient som uten akseptable grunn unnlater å følge opp anbefalt behandling, vil derimot kunne få avslag på søknad om uføretrygd. Den medisinske dokumentasjonen vil kunne være avgjørende for denne vurderingen» (ibid.). Legen må altså forklare i erklæringen «hva som er hva» om en antatt hensiktsmessig behandling som ikke blir gjennomført. Det som Mæland her har formulert, ser vi som etisk holdbare refleksjoner. Det er opp til Nav å avgjøre saken.