logoTrygdemedisin

2.3.6 Funksjonsnedsettelse som et bredt begrep

Vi har sett at ICF definerer funksjonsnedsettelse som knyttet til kroppsperpsketivet. Men i den grad en i norsk trygdemedisinen ønsker å tale om en persons funksjonsnedsettelse, og ikke ønsker å bruke nærliggende ord som funksjonshemning eller nedsatt funksjonsevne, må funksjonsnedsettelse forstås som et bredt begrep. Det kan karakteriseres slik: Funksjonsnedsettelse omfatter individets reduserte funksjonsevne i kropps- og aktivitetsperspektivet – relatert både til hverdagslivets og i en viss grad også arbeidslivets deltakerperspektiv.

I lys av ICF, ser vi at funksjonsevne karakteriseres hovedsakelig i aktivitetsperspektivet (å gå, stå, løfte og tenke for eksempel er aktiviteter). Og som vi har sett ovenfor: aktiviteter og aktivitetsbegrensninger må vurderes relatert til deltakelse i omgivelser som hverdagsliv eller arbeidsliv. Et bredt begrep om funksjonsnedsettelse er rimelig medisinsk-faglig sett. Ved flere slag sykdommer, som ved de fleste psykiske lidelser og sammensatte lidelser, lar funksjonsnedsettelse i biomedisinsk forstand seg ofte ikke påvise. Men aktivitetsbegrensninger og deltakelsesinnskrenkninger kan påvises.