logoTrygdemedisin

7.4.1 Måter å forholde seg til 'o-objektivt funn' på

Vi har sett at uttrykket «objektivt funn» har to betydninger. Den første betydningen, O-objektivt funn, er den tradisjonelle og refererer til noe som foreligger materielt og kvantifiserbart. Den andre betydningen, K-objektivt funn, er nyere. Den refererer til tegn etter kliniske undersøkelser eller tilleggsundersøkelser, som må fortolkes av legen (kapittel 6.5 ´Objektiv funn´ i to betydninger i klinisk praksis). Vi skal her reflektere over beskrivelser av O-objektive funn.

I saken om Elise er det påvist en blokkvirvel ved MR-undersøkelse. Vi har lagt til dette bilde-diagnostisk funnet for å kunne reflektere over unormale funn (i statistisk forstand) som noen ganger har, og andre ganger ikke har, betydning for funksjonsevnen. En blokkvirvel kan betegnes som «patologisk» i anatomisk forstand. Den kan også karakteriseres som et O-objektivt funn. Andre aktuelle eksempler er degenerative forandringer av knokler/brusk. Når de foreligger, er det nødvendig å vurdere hvilken klinisk betydning slike funn har for den aktuelle pasienten. Hos Elise har legen vurdert at blokkvirvelen ikke har klinisk betydning. En spesialist i fysikalskmedisin og rehabilitering kan eventuelt bli trukket inn i vurderingen av om den har funksjonell betydning eller ikke. I saken om Elise fortolkes altså det O-objektive funnet «blokkvirvel» ikke å ha noen funksjonell betydning. Andre ganger kan O-objektive funn ha stor betydning for funksjonsevnen, for eksempel ved langt kommet kreft eller visse nevrologiske sykdommer. Da er det viktig å beskrive dem kort.

Selv om O-objektive funn ikke har betydning for funksjonsevnen, hender det at legen beskriver dem som om de skulle ha slik betydning. Legen kan mene at egen pasient bør ha en trygdeytelse, selv på et «tynt» medisinsk grunnlag. Han/hun kan bli «fristet» til å beskrive for eksempel kroniske ryggplager i termer av vanlige degenerative forandringer som O-objektive funn – uten at dette medisinsk sett er korrekt. Dermed framstilles saken med større medisinsk «tyngde» enn den eller ville hatt. En slik beskrivelse vil i så fall være et eksempel på trygdemedisinsk «advokatvirksomhet» (underkapittel 1.3.4).