logoTrygdemedisin

2.4.7 Definisjon av trygdemedisinsk funksjonsevnevurdering

Etter at begreper for beskrivelser av funksjonsevne og helseressurser er blitt gjort rede for, kan vi karakterisere mulig innhold i en trygdemedisinsk funksjonsevnevurdering slik: En helhetsorientert beskrivelse og vurdering av en persons aktiviteter/handlinger, evner, hans/hennes mål - med respekt for selvbestemmelse, og mulige tilrettelegginger i omgivelsene, på grunn av eventuelle kroppslige/mentale funksjonsnedsettelser, aktivitetsbegrensninger og deltakelsesinnskrenkninger, relatert til arbeid som mål 

I noen vurderinger vil kun enkelte av disse temaene være kjente og dermed kunne bli beskrevet. Det er viktig at beskrivelser og vurderinger ikke holdes kun i et generelt språk. De skal også gå inn på den enkelte pasientens konkrete situasjon og utfordringer. En funksjonsevnevurdering består altså både av det pasienten forteller og det legen observerer. En utdypning av definisjonen kommer som en helse- og motivasjonsmodell i underkapittel 4.2.7.