logoTrygdemedisin

2.4.2 Mål – kjent ressurs fra rehabilitering

En viktig personlig ressurs nevnes ikke i ICF, men er vel kjent fra rehabilitering: mål. Mål handler om hva slag virksomhet pasienten selv kan tenke seg og er motivert for å «gå for» i framtida. Oppmerksomhet om mål er viktig i all rehabiliteringsvirksomhet. Det dreier seg om langsiktige mål – som å komme i et arbeid igjen etter en sykdom. Det dreier seg videre om den veien, de etapper, eller mer kortsiktige mål, som må nås for å komme fram til det langsiktige målet som er fastsatt (Barnes og Ward, 2000). Å ha mål er en helseressurs som er nært knyttet til det å kunne bestemme over seg selv. I trygdemedisinsk arbeid kan det være nyttig å samtale med pasienten både om langsiktige mål med hensyn til deltakelse i arbeidslivet (eller andre arenaer) og etapper på vei mot målet. Et godt spørsmål i klinikken kan være: ”I hvilken situasjon kan du tenke seg å være om ett (eller flere) år?”

Legen kan videre spørre om en pasients mål på grunn av tidligere negative erfaringer er satt lavt, eller kanskje det kunne være godt å få endret det. Enkelte ganger kan målet være satt urealistisk høyt slik at det er vanskelig å finne etapper som skal kunne nå fram til det. Svikt i alle disse tre ressursene som så langt er nevnt, kan bidra til at et menneske får redusert sitt aktivitets- eller deltakelsesnivå.