logoTrygdemedisin

1.6.1 Behandlerrollen

Behandlerrollen består i å utøve klinisk trygdemedisin. Oppgaven er en del av den alminnelige medisinske behandlerrollen – som også legger vekt på å bidra til å forbedre pasientens funksjonsevne. I dialog med pasienten består det spesifikt trygdemedisinske i å hjelpe til med å

  • forbedre funksjons- og arbeidsevne opp mot aktuelle omgivelser og mulige tilpasninger eller tilrettelegginger på arbeidsplassen,

  • motivere han/henne til å bedre funksjonsevnen i dagliglivet og til å delta i arbeids- og annet samfunnsliv så langt mulig på tross av helseplager, dessuten bidra til å gi trygghet for aktivitet på arbeidsplassen når det er medisinsk forsvarlig,

  • få avklart i kommunikasjon med arbeidsgiveren hva som finnes av muligheter for tiltak eller tilrettelegging på arbeidsplassen.

Ved sykmelding kan det oppstå en forhandlingssituasjon mellom personen som søker sykmelding og legen, se Forhandlingsstrategier (Nilsen et al., 2015). Det trygdemedisinske NEL-kurset tar opp flere slike situasjoner.

Samlet sett er legenes virksomhet i den trygdemedisinske behandlerrollen viktig for den delen av befolkningen som får vanskeligheter med å arbeide pga. helseproblemer og sykdom.

Se også:

(Om sykmelding – for den som sykmelder).