logoTrygdemedisin

7.3.7 Konklusjon

Det kan være lett å overse at en trygdemedisinsk vurdering bør munne ut i en konklusjon. Konklusjonen er et faglig svar på det spørsmålet Nav-veilederen stilte. Den skal ikke handle om hvilken ytelse som bør innvilges. Legen kan overlate spørsmålet om ytelse til Nav. Men det er viktig at Nav-veilederen får en faglig konklusjon som kan brukes videre som et premiss i Nav-kontorets egen saksbehandling. Og i en skjønnsvurdering, forstått som argumentasjon, er konklusjonen helt sentral. En legeerklærings konklusjon(er) skal følge faglig og logisk av de beskrivelsene og vurderingene som er blitt lagt til grunn i erklæringen som premisser. Å formulere en konklusjon krever litt langsom tenkning og kan være en intellektuelt tilfredsstillende øvelse.

7.3.7.1 Eksempel på konklusjon

Et eksempel på en skjønnsbasert konklusjon i saken om Elise er følgende:

Hennes funksjonsbegrensninger som frisør er betydelige og varige. Jeg ser muligheter for at hun kan få økt arbeidskapasitet ved bedret stressmestring, ved behandling og overgang til annen jobb. Hun ønsker å forbedre sin kompetanse for å komme over i annet arbeid. Hva hun skal satse på, gitt hennes helsetilstand, vil hun gjerne snakke med Nav om.

Du overlater spørsmålet om mulig annet arbeid til samtalene i Nav. Som NF Mæland skiver: ”Vi kan legge premisser, og uttale oss så langt vi kan, men ikke lengre”. Og: ”Vær forsiktig med din konklusjon – og glad for at du kan være det” (råd 10) i Den gode erklæring (Mæland, 2016b). Jeg forstår Mæland slik at en ikke skal være forsiktig med å konkludere faglig, men at en skal være forsiktig med å konkludere mer enn det de medisinske premissene og vurderingene gir grunnlag for.