logoTrygdemedisin

7.3.5 Aktivitetsbegrensninger, muligheter, ressurser og videre behandling

Det neste perspektivet i funksjonsevnebeskrivelsen er begrensningene i individets eller personens aktiviteter eller aktivitetsbegrensninger. Beskrivelsene har dagliglivet som utgangspunkt. Men beskrivelsene bør samtidig skjele til hva som er aktuelle funksjonsevneutfordringer i arbeidslivet. Legen kan også skrive litt om de ressursene hos pasienten som han/hun kjenner til. Legen kan foreslå en type arbeid som pasienten antas å kunne fungere i. Men legen bør ikke gå så langt som å foreslå spesifisert arbeid (eller konkret utdanning) videre, med mindre legen har spesiell kompetanse innenfor feltet. Det er en god regel å være forsiktig med å anbefale spesiell type arbeid eller utdanning, basert på pasientens ønsker. Det er ikke sikkert at ønskene er i samsvar med hva Nav kan tilby eller akseptere. Legen bør angi om det finnes medisinsk begrunnede hensyn som bør tas under utprøvning av arbeidsevnen, og i så fall hvilke. Og det er viktig ikke bare å beskrive i nåtid, men litt også om den utviklingen som har vært bakover i tid, for så å skrive om utsikter i framtida. Planer om fortsatt behandling passer inn her. Vi holder fortsatt på med det andre kriteriet på en objektiv erklæring.

7.3.5.1 Eksempel på beskrivelse

Her følger en beskrivelse av Elises reduserte funksjonsevne i aktivitetsperspektivet:

Hennes begrensninger som frisør har utviklet seg over tre år. Pga smertene reduserte hun etter fødselen sin fysiske aktivitet og ble passiv ”hjemmesitter”. I fysioterapien lærte hun å ikke frykte fysisk aktivitet. Hun har de siste månedene vært i normal fysisk aktivitet og kjenner seg dermed sterkere. Hun sier at hun stadig er redd for ikke å klippe slik kunden vil ha det. Ofte bruker hun litt lenger tid på kundene enn kollegene gjør. Hun blir stresset av dette. Hun angir fortsatt en viss redusert bevegelighet i begge armene pga. smerter. I løpet av en klipping må hun riste løs i to-tre kortere pauser. Hun har prøvd ut paller av ulik høyde – og har funnet en høyde som hjelper litt.

Ressurser: Hun synes å ha bra tallforståelse. Frisørutdanningen viser at hun kan ta en viktig beslutning og gjennomføre den. Synes å ha god forståelse av sin egen situasjon. Gir god mellommenneskelig kontakt. Har støtte i samboer og venninne. Hun er interessert i, og kan tenke seg å satse på å få mer kompetanse.

Fortsatt behandling: Jeg har nå snakket mer med Elise om stresshåndtering. Jeg har foreslått en utredning og behandling for dette ved X og hun har sagt seg interessert i det.

Legg merke til at legen har anvendt ressursmodellen (underkapittel 4.2.5). Han/hun skriver kort om evner (tallforståelse, ta beslutning og gjennomføre den, kontaktevne), omgivelser (forsøk på tilrettelegging, sosial støtte) og mål (interessert i mer kompetanse og å forsøke stresshåndtering).