logoTrygdemedisin

7.3.3 Kort sykehistorie og gjennomgått behandling

I dette og de to påfølgende underkapitlene belyses det andre kriteriet på en objektiv erklæring (underkapittel 6.6.2. Beskrive forskjellige slag relevante pasientdata). Ta med det du mener er relevant for Nav å kjenne til. Den som skriver erklæringen skal sette sammen en relevant, kortfattet sykehistorie (Mæland, 2016b). Du bør beskrive på hvilke måter aktuelle plager/sykdom har fått betydning for pasientens funksjonsevne relatert til arbeidsevnen. Det er viktig at gjennomgått behandling og hvordan den har virket, blir kort beskrevet. Er det en betydningsfull, kanskje langvarig, sosial konflikt som ligger bak en redusert arbeidsevne, er det viktig at du kort gjør rede for den.

7.3.3.1 Eksempel på beskrivelse

Anvendt på kasuistikken om Elise:

Tidligere frisk. Det aktuelle begynte med vondt i nakke, bakhode og skuldre. Hun merket litt til det da hun gikk på frisørskole for fem år siden, men smertene økte gradvis etter at hun begynte i frisørjobb. Hun hadde først enkelte kortvarige sykmeldinger. Etter ¾ år i arbeid ble hun gravid og vedvarende sykemeldt fra 5. svangerskapsmåned av, dels pga. svangerskapsplager og dels pga. nakkeplager med periodevise utstrålende smerter i fingre i begge hender. Disse smertene økte på utover dagen og særlig dersom hun ble stresset. I helgene og ved sykemelding ble smertene redusert, men de var fortsatt merkbare.

Etter endt svangerskapspermisjon ble nakke- og skulderplagene raskt forverret. Hun følte seg ganske sliten og stresset, dels av arbeidet, dels av at hun synes det er vanskelig å være så mye alene om omsorgen for barnet, særlig når barnet har astmaanfall.

Hun hadde såpass mye smerter i overkroppen, dessuten slitenhet, at hun ble sykmeldt for 7 måneder siden. De siste 3 måneder har hun vært 60% sykmeldt.

Behandlingen har bestått i aktiv fysikalsk behandling, som har bidratt til mer fysisk aktivitet i dagliglivet.