logoTrygdemedisin

7.3.2 Sett pasienten som person med sitt perspektiv inn i relevant kontekst

Til bruk i oppgaver i det trygdemedisinske NEL- kurset, ble det konstruert en kasuistikk om Elise. Her går vi inn i denne kasuistikken etter at legen er blitt bedt om å skrive en mer utfyllende erklæring til Nav etter 7 måneders sykmelding. Du får innblikk i hennes tilstand etter hvert som leddene i en erklæring beskrives nedenfor.

Vi starter med det første kriteriet på en objektiv erklæring (underkapittel 6.6.1 Å se pasienten i sosial kontekst, som person med sitt perspektiv). Det er bra om hele erklæringen er preget av at klinikeren tenker sosial kontekst og ser pasienten som person i den – med sitt eget perspektiv. Slike beskrivelser kan også gi Nav innspill til å reflektere over hvordan brukeren kan hjelpes på ikke-medisinske måter.

7.3.2.1 Eksempel på beskrivelse

Her er et eksempel på hvordan Elise beskrives innledende i erklæringen:

Elise Nilsen født ……, adresse……………., yrke: frisør

Elise vokste opp i en familie på fire i X. Mor jobbet med reingjøring og far i industrien. Hun vokste opp med en eldre søster. Foreldrene ble skilt da hun var 14 år gammel. Hun ble utsatt for noe mobbing på ungdomsskolen. Hun var nok en anonym elev som ble oppfattet som litt «annerledes”. En venninne har hun fortsatt god kontakt med. Jeg har inntrykk av at hun fikk forholdsvis lite støtte gjennom ungdomsårene og at hun ikke har så mye kontakt med sin eldre søster og foreldre.

På skolen klarte hun seg bra i matematikk, men etter ett år på videregående var hun lei skole. Hun bestemte seg for å ta ett års utdanning ved en privat frisørskole. Hun fullførte og skaffet seg jobb som frisør.

Hennes samboer jobber som bussjåfør. Sammen har de et barn på to år som har en del astmaanfall. Hun opplever barnet spesielt omsorgskrevende pga. nattevåk.

I sin sosiale kontekst blir Elise her beskrevet som aktør ved at hun bestemte seg for å ta utdanning, fullførte den og skaffet seg jobb. Siste setning sier litt om hva hun opplever som vanskelig.