logoTrygdemedisin

3. Sykdomsbegreper – biomedisinsk og relasjonelt, verdiladet

Dette kapitlet tar opp det biomedisinske og det relasjonelle biopsykososiale sykdomsbegrepet og disse sykdomsbegrepenes betydning for vurdering av funksjonsevnen. Årsaksbegreper tas også opp.