logoTrygdemedisin

3. Sykdomsbegrep – biomedisinsk og biopsykososialt

Dette kapitlet tar opp det biomedisinske og det biopsykososiale sykdomsbegrepet og disse sykdomsbegrepenes betydning for vurdering av funksjonsevnen. En anlyse av Trygderettens sykdomsbegrep presenteres og årsaksbegreper tas også opp.