logoTrygdemedisin

E Rådgivende leges vurderinger kan være vilkårsnære. De skal ikke ta stilling om vilkår er oppfylte eller ikke

Notat skriver følgende om den trygdemedisinske vurderingen sett opp mot lovens vilkår om for eksempel en ytelse :

En trygdemedisinsk vurdering vil være enhver vurdering der man ser medisinske opplysninger opp mot regelverket i folketrygdloven. Med andre ord vil det foreligge en trygdemedisinsk vurdering der vurderingen er direkte relevant for vilkårsprøving eller blir gjort med vilkår i sikte. En trygdemedisinsk vurdering vil ofte være vilkårsnær.

RL s vurdering kan altså være «vilkårsnær», men den skal ikke bikke over til å ta stilling til om vilkåret er oppfylt eller ikke. RL har ikke «myndighet til å ta stilling til om vilkår er oppfylt» heter det. Notatet skriver videre at veileder eller saksbehandler ikke ukritisk må følge RLs vurdering, men «gjøre en selvstendig vurdering av vilkår.» Det hevder at dette ikke er problematisk, men jeg tenker at her er det rom for å undersøke systematisk hvordan det forholder seg mellom RLs råd og den juridiske vilkårsvurderingen i den praktiske virkelighet på Nav-kontorene. Jeg merker meg at det vises til at det skal gjøres en «selvstendig vurdering», et tema som vi nå går videre med.