logoTrygdemedisin

D Rådgivende leges vurdering kan bli en del av sakens informasjonsgrunnlag

Notatet presiserer at

rådgivende leges trygdemedisinske vurdering [vil] i seg selv bli en del av informasjonsgrunnlaget i saken, og rådgivende lege vil på denne måten bidra direkte til sakens opplysning. NAV benytter seg på denne måten av den medisinske kompetansen til sine rådgivende leger i saksbehandlingen, for å sørge for at saken er godt nok dokumentert.

Dette er direkte tale om at RL i sin rådgiving noen ganger vil kunne bidra direkte til en saks informasjon.