logoTrygdemedisin

7. Trygdemedisin i sakkyndighets- og forvalterroller

Bokas første fem kapitler har hatt fokus på den trygdemedisinske behandlerrollen. Kapittel 6 tok for seg objektivitet og subjektivitet ved utforming av erklæringer. Dette kapitlet går videre med metoder i den trygdemedisinske sakkyndighetsrollen utover det å følge opp faglige standarder som ble beskrevet i underkapittel 5.1.1 Medisinsk-faglige hjelpemidler til upartiskhet.  Til slutt presenteres den rådgivende leges forvalter- og medisinske fagkyndighetsrolle.