logoTrygdemedisin

7. Metoder i sakkyndighetsrollen

Dette kapitlet tar opp metoder i sakkyndighetsrollen utover det å følge opp faglige standarder som ble beskrevet i underkapittel 5.1.1 Medisinsk-faglige hjelpemidler til upartiskhet. En erklæring eller attest er en kunngjøring, bekreftelse eller uttalelse fra en sakkyndig til en tredjepart som Nav, om at noe må anses å gjelde om en person. Rådgivende leger foretar vurderinger om visse data, vurderinger og konklusjoner i erklæringer bør gjelde som premisser for videre saksbehandling i Nav. Internt i Nav skriver rådgivende leger det jeg kaller ”redegjørelser”.# Betegnelsen “uttalelse” blir også brukt, men jeg synes betegnelsen “redegjørelse” er bedre fordi den konnoterer å “gjøre greie for, framstille” (Bokmålsordboka 2009 ). Erklæringer og redegjørelser skal begge være saklige, etterprøvbare, nøyaktige og korrekte. Jeg bruker derfor kun betegnelsen ”erklæring” inntil kapittel 7.6 Rådgivende leges redegjørelser innen Nav nedenfor om rådgivende leges redegjørelser innen Nav.