logoTrygdemedisin

Lederens forord

Denne boken er en milepæl i Norsk trygdemedisinsk forenings historie. Foreningen har lenge ønsket å belyse trygdemedisinens fagetiske grunnlag i vår nåtid. Det er skrevet lite om dette på tross av at faget er etisk utfordrende. Leger føler ofte at de står alene i krevende trygdemedisinske vurderinger der pasientens ønsker, egne medisinske vurderinger og samfunnets interesser spriker. Hva er god trygdemedisinsk praksis? På hvilket fagetisk kunnskapsgrunnlag skal vurderingene hvile? Hvordan kan faget utøves med respekt for det enkelte individ, egen faglig integritet og samfunnets behov?  

Dette er ikke enkle spørsmål. I 2014 satte foreningen seg som mål å belyse disse temaene ved å utvikle et kurs om trygdemedisinsk fagetikk med ledsagende fagtekst. Det var aldri tvil om hvem vi skulle spørre om å være los for dette ambisiøse prosjektet. Hans Magnus Solli utpekte seg som fanebærer for trygdemedisinsk fagetikk. Han tok på seg oppdraget og har stødig ledet prosjektet i havn. Utallige arbeidstimer er nedlagt både alene og sammen med et knippe av foreningens dedikerte trygdemedisinere fra ulike legespesialiteter. For denne dugnadsinnsatsen, vil jeg som foreningens leder takke Hans Magnus især, men også hver og en som har bidratt. Kurset i trygdemedisin er nå ferdigstilt og fagteksten har blitt til den boken du har foran deg.

Bokens forside åpner for tolkning. Vi ser et fyrtårn. Som faget trygdemedisin står det stødig gjennom vær og vind. De vakre blå bølgene er i konstant bevegelse. Vi erkjenner at den norske velferdsstaten er i kontinuerlig endring. Blått er tillitens farge. Blikket trekkes mot lyset fra lykten. Lyset er veivisende. Forfatteren har selv uttalt at «Lyset er en erkjennelse om grunnleggende betydning av menneskeverd og menneskerettigheter - slik de langsomt har utviklet seg gjennom menneskenes historie. Velferdsstaten er, med sin understreking av økonomisk likhet og trygghet, et politisk uttrykk for menneskeverd og menneskerettigheter. Lyset peker mot en fordeling av samfunnets goder på en slik måte at vi blir et likeverdig samfunn».

Det er en stor glede for Norsk trygdmedisinsk forening å kunne gjøre denne boken tilgjengelig for alle med interesse for trygdemedisin. Boken bør ha verdi for fastleger og andre klinikere som gjør trygdemedisinske vurderinger, for rådgivende leger og andre ansatte i NAV, samt for helse- og sosialfagstudenter. Ja, for alle som vil lære mer om faget og dets etiske grunnlag. Norsk trygdemedisinsk forening har tro på at denne boken kan bidra til gode trygdemedisinske tjenester for landets befolkning og være veiledende for landets trygdemedisinere.

Lite ante vi da dette bokprosjektet ble påbegynt, at vi ved utgivelsestidspunktet ville stå midt oppe i en pandemi. At flere milliarder mennesker over hele verden ville få sin hverdag snudd opp ned på grunn av sykdom, nødvendige smittevernstiltak og påfølgende arbeidsledighet. Livsgrunnlaget for mange av vårt lands borgere har blitt endret radikalt på svært kort tid. Sjelden har det vært så godt å vite at vi i Norge lever i en velferdsstat der våre sosiale rettigheter både kan og skal ivaretas. Mange har nå behov for hjelp og krevende trygdmedisinske vurderinger må gjøres hver dag. Vi trenger et trygdemedisinsk fyrtårn som lyser vei mot en personsentrert fagetikk.

God lesing og god helse ønskes dere alle! 

Trondheim 11. mai 2020

Karen Walseth Hara 

 Leder for Norsk trygdemedisinsk forening