logoTrygdemedisin

Hans Magnus Solli

Personsentrert trygdemedisin i etiske perspektiver

Sykdom, funksjonsevne, ressurser og objektive erklæringer

Andre utgave

Norsk trygdemedisinsk forening


ISBN 978-82-996401-3-8

2. utgave, 2023

© Hans Magnus Solli, 2020.

Ønsker du mer informasjon om boka, eller gi tilbakemelding om innhold, kan du sende en mail til Hans Magnus Solli, hmsolli@online.no.

Boka finnes også i trykt utgave.

Omslagsdesign ved Dag Takuro Hara og Anders Myklebust.

Denne digitale utgaven er utviklet av 07 Media AS og ble først utgitt mars 2020.
Revidert utgave publisert mars 2023.

Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med Åndsverkloven eller i strid med avtaler om kopiering inngått med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan føre til erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.